Visual Studio Code'a Özel Tuş Kombinasyonları Atama

Jetbrains IDE’lerine alışkın olanların çok sık kullandığı tuş kombinaslarından biri SHIFT tuşuna iki kere basmaktır. Bu alışkanlığımıza Visual Studio Code’da da devam edebiliriz.

Bunun için Visual Studio Code’da tuş atamalarının bulunduğu menüden özel atamalar yapmak için keybindings.json’u düzenlemek. Aşağıdaki eklemeleri yaparak isteğiniz özelleştirmeleri sağlayabilirsiniz.

SHIFT + SHIFT: VS Code Quick Open Menüsü

1
2
3
4
{
  "key": "shift shift",
  "command": "workbench.action.quickOpen"
}

ALT + ALT: VS Code Command Menüsü

1
2
3
4
{
  "key": "alt alt",
  "command": "workbench.action.showCommands"
}

CTRL + CTRL: VS Code Sidebar Gizle/Göster

1
2
3
4
{
  "key": "ctrl ctrl",
  "command": "workbench.action.toggleSidebarVisibility"
}